Uw China specialist!


Chinees DTP


Vertalingen


Kwaliteitszorg


Beëdigde vertalingen


Lokalisatie specialist


Chinese fonts


Werkwijze

Home > Bedrijfsprofiel > Bureau beëdigde tolken en vertalers

Bureau beëdigde tolken en vertalers

Sinds 1 januari 2009 geldt nieuwe Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). De inschrijvingen in het Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers (KTV) is hiermee komen te vervallen.

De Wet beëdigde tolken en vertalers verplicht bepaalde justitieafnemers om, in het kader van straf- en vreemdelingenrecht, in beginsel alleen tolken en vertalers in te zetten die staan geregistreerd in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

In het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) kan men controleren of de beëdigde vertaler of tolk staat ingeschreven in het register voor beëdigde tolken en vertalers. Bureau beëdigde tolken en vertalers (Bureau btv) is belast met enkele uitvoeringsaspecten van de Wet beëdigde tolken en vertalers.

Alle tolken en vertalers die voor justitieonderdelen werken, kunnen zich aanmelden voor het Register beëdigde tolken en vertalers. De tolk/vertaler wordt per taal beoordeeld op bepaalde criteria voor de inschrijving. Uitsluitend als aan alle inhoudelijke en administratieve voorwaarden wordt voldaan zal inschrijving plaatsvinden.

Het register is via internet openbaar toegankelijk.

Voor aanvullende informatie kunt u gebruikmaken van onderstaande gegevens:

Bureau beëdigde tolken en vertalers
Antwoordnummer 10794
5200 WB 's-Hertogenbosch
Telefoon 0900 202 66 24
Telefax 073 612 38 76
E-mail info@bureauwbtv.nl
Internet: www.bureauwbtv.nl