Vertalingen


Lokalisatie


Tolken


Kwaliteitszorg


Werkmethode


DTP-zetwerk


Download fonts

Home > Diensten > Beëdigde vertalingen

Beëdigde vertalingen

Elke vertaler die door de rechtbank is beëdigd, heeft de bevoegdheid een gewaarmerkte of beëdigde vertaling af te geven. Voor de beëdiging gelden bepaalde criteria. Uitsluitend als aan deze criteria is voldaan, kan de beëdiging plaatsvinden.

Een beëdigde vertaling is voorzien van een verklaring (slotformule) van de vertaler die bekrachtigd wordt met een handtekening en een stempel.

Vertalingen van akten of documenten van de Burgerlijke Stand dienen te worden beëdigd. Dat geldt eveneens voor notariële akten en documenten, alsmede voor alle stukken die als bewijs moeten dienen zoals voor diploma's en getuigschriften.

Daarnaast moeten alle stukken of opgaven die volgens de wet in openbare registers moeten worden ingeschreven (artikel 8 van de Wet Beëdigde Vertalers) beëdigd worden. Een openbaar register omvat feiten die voor de rechtstoestand van registergoederen van belang zijn. De registers worden door de overheid bijgehouden en kunnen, zoals de naam al aangeeft, door iedereen worden geraadpleegd. Voorbeelden van dergelijke registers zijn het kadaster, scheepsregister en hypotheekregister.

Momenteel kunnen wij de volgende taalcombinaties laten beëdigen